Aanvragen voor tussenkomst van de mutualiteitIndien u documenten wenst te laten aanvullen voor tussenkomst van de mutualiteit of andere kan u het formulier vooraf invullen met de nodige gegevens en afgeven aan de lesgever of verantwoordelijke van de club. Het document wordt u dan achteraf terug bezorgd.

Indien u het met de post opstuurt naar het adres van de club voegt u er een briefomslag bij met uw adres en een geldige return postzegel.

Formulieren verstuurd per mail worden niet behandeld.