Waar hebben de zwem- en aquagymlessen plaats ?


In Zaventem in het Gemeentelijk Zwembad “De Motte” in het gemeentelijk park van Zaventem-centrum, gelegen boven aan de vijvers.
De zwemclub heeft het gebruik van deze gemeentelijke infrastructuur en heeft zich dus te schikken naar de richtlijnen van het gemeentebestuur.

In welke taal worden de zwemlessen gegeven ?

Alle lessen worden uitsluitend in het Nederlands gegeven.

Zijn er zwemlessen buiten het schooljaar ?

Neen, de zwemlessen worden uitsluitend gegeven tijdens het schooljaar.Tijdens de vakantieperiodes van de scholen zijn er dus GEEN zwemlessen.

Volgende regels dienen nageleefd te worden

  • Voor jonge kinderen kan de vader of de moeder het kind helpen om zich om te kleden in de gemeenschappelijke kleedkamer. Na het omkleden wordt het kind afgehaald door één van de lesgever en wordt er verwacht dat de begeleider van het kind zich terugtrekt.
  • Buiten de uren voor het publiek hebben alleen de leden die zijn ingeschreven in de zwemclub toegang tot het zwembad.
Tijdens de uren dat het publiek ook toegang heeft tot het zwembad is de toegang alleen mogelijk na het betaling van een toegangsticket aan de kassa van het zwembad.

  • De ouders of begeleiders hebben, zonder kasticket, hebben geen toegang tot het zwembad. Er wordt van hen ook verwacht dat zij, tijdens het lesgebeuren, geen instructies of aanmaningen geven aan hun kind en de lesgevers hun taak autonoom laten vervullen.
  • Al onze lesgevers zijn professioneel geschoold en hebben voldoende ervaring om autonoom te kunnen werken met hun groep.
Indien er toch problemen of suggesties zouden zijn, dan kan dit altijd gebeuren na de zwemlessen besproken worden, ofwel met de hoofdmonitor of met de voorzitter van de club.
  • Om hygiënische redenen is het verboden om in de kleedkamers te eten of te drinken. Om die reden is het ook verboden om de gang die naar het zwembad leidt met schoenen te betreden.
  • Het is belangrijk dat er geen waardevolle voorwerpen worden meegenomen in het zwembad zodat ze ook niet kunnen worden ontvreemd. De club kan ook nooit verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies of diefstal.